Duchovné cvičenia

podľa sv. Ignáca z Loyoly

s Rehoľnou rodinou Vteleného Slova

Najbližšie Duchovné Cvičenia

3. - 7. júl 2024,
Hronský Beňadik 

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show
YouTube

Content from YouTube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to YouTube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Slovenské titulky k videu sa zapínajú vpravo dole.

O Duchovných cvičeniach

NAJDÔLEŽITEJŠIA OTÁZKA: SPÁSA DUŠE

Žijeme vo svete, kde na človeka neustále útočia obrazy, posolstvá a frázy, ktoré ho pod rúškom pokroku a nezávislosti v skutočnosti znecitlivujú a pripútavajú jeho vôľu k márnym a povrchným veciam. K tomu sa pridáva nával aktivít, ktoré nám príliš často nedovoľujú luxus zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, akým smerom sme sa vydali, kam smerujeme...

Nájdeme si pri všetkej tejto aktivite čas na to, aby sme sa sami seba opýtali, či sme naozaj šťastní? Duchovné cvičenia sú v tomto prípade chvíľou zastavenia uprostred veľkého hluku a zmätku. Je to čas milosti, v ktorom v tichu a osobnom rozjímaní, ďaleko od rozptýlenia a starostí, načúvame Bohu: "Hovor, Pane, tvoj služobník počúva" (1 Sam 3, 9-10).

PREČO METÓDA SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY?

Duchovné cvičenia podľa metódy svätého Ignáca boli viackrát odporúčané Magistériom Cirkvi.
Pius XI. vo svojej encyklike Mens Nostra učí, že spomedzi všetkých metód duchovných cvičení existuje jedna, ktorá "si zaslúžila najvyššiu chválu svätých a majstrov duchovného života a počas štyroch storočí priniesla nevyčísliteľné ovocie svätosti: máme na mysli metódu svätého Ignáca z Loyoly, ktorého obdivuhodná kniha Cvičení, malá rozsahom, ale veľká a vzácna obsahom. 
Odo dňa, keď ho slávnostne schválil a odporučil náš predchodca svätej pamäti Pavol III., sa takmer okamžite presadil a ustanovil ako najmúdrejší a najvšeobecnejší kódex pre duchovnú správu duší".

PREČO ROBIŤ DUCHOVNÉ CVIČENIA?

Duchovné cvičenia sú určené pre všetkých, ktorí cítia potrebu jasne vidieť, aká je Božia vôľa v ich živote, a pre tých, ktorí chcú napredovať v duchovnom živote. Dni venované cvičeniam sú dňami osobitnej milosti, v ktorých Boh požehnáva dušu, ktorá je veľkodušne pripravená počúvať Pánov hlas.

ČO ZNAMENÁ: DUCHOVNÉ CVIČENIA?

Duchovné cvičenia spočívajú v strávení niekoľkých dní v ústraní a tichu, počas ktorých má človek možnosť rozjímať o rôznych témach, ktoré mu vysvetľuje kňaz - kazateľ duchovných cvičení, pričom sa s najväčšou vernosťou riadi knihou Duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoly a zúčastňuje sa na liturgických úkonoch v dôvernom rozjímaní duše a ďaleko od všetkého svetského rozptýlenia.

Cvičenia sú preto časom rozjímania, modlitby a hľadania. Tak ako chôdza, prechádzka alebo beh sú telesné cvičenia, tak aj duchovnými cvičeniami môžeme nazvať "...každý spôsob prípravy a nastavenia duše na odstránenie všetkých neusporiadaných náklonností a po ich odstránení na hľadanie a nájdenie Božej vôle v usporiadaní svojho života pre spásu svojej duše".

(Svätý Ignác z Loyoly) 

Pápeži a duchovné cvičenia

"Veľmi užitočné a účinné sú aj duchovné cvičenia. Odporúčam vám dať si ich do programu pravidelne každý rok. Povzbudzujem a nabádam vás, aby ste ich nielen konali, ale aby ste sa z presvedčenia stali apoštolmi týchto chvíľ uvažovania a modlitby, ktoré sú užitočné nielen pre zasvätené osoby, ale aj pre veriacich laikov. [Tu je pán Silvo Krčméry, on o tom veľa vie.]"

– sv. Ján Pavol II. v Dóme sv. Martina v Bratislave, 11. 4. 1995

„Duchovné cvičenia sú spojením rozjímaní a modlitieb v atmosfére sústredenia a ticha a predovšetkým jeden osobitý vnútorný impulz podnietený Duchom Svätým pre otvorenie rozľahlých priestorov duše pôsobeniu milosti. Kresťan v silnej dynamike duchovných cvičení vstupuje do sféry Božích myšlienok a plánov, aby sa zveril jemu, Pravde a Láske, a aby tak podnikol náročné kroky v nasledovaní Krista, jasne hodnotiac svoje dary a vlastnú zodpovednosť.“

 – sv. Ján Pavol II.

„Duchovné cvičenia predstavujú jednu osobitne vzácnu cestu a metódu pre hľadanie a objavenie Boha, v nás, okolo nás a v každej veci, pre spoznanie jeho vôle a jej uskutočnenie.“

– pápež Benedikt XVI.

„Navrhnúť duchovné cvičenia znamená pozvať na skúsenosť Boha, jeho lásky, jeho krásy. Kto žije duchovné cvičenia autentickým spôsobom zakúsi príťažlivosť a pôvab Boha a vráti sa obnovený, premenený k bežnému životu, k službe, ku každodenným vzťahom, nesúc so sebou Kristovu vôňu.“

– pápež František

„Dnes je v Cirkvi isté vanutie Ducha Svätého volajúce k hrdinstvu, k úplnému sebadarovaniu. Uprostred tŕňov sveta, ktorý sa navrátil k pohanstvu, klíči stále viac nepoškvrnených kvetov, ktoré povzbudzujú ich sviežosťou, očarujú vôňou... Prial by som si, aby kňazi vedeli so svätou trúfalosťou a bez strachu ponúkať tie najvyššie štíty svätosti.“ 

- pápež Pius XII.